INVERTER SJ700 Series HITACHI

Các dòng sản phẩm inverter (biến tần) L700 series từ nhà cung cấp Hitachi được công ty Ngân Anh Phát chúng tôi phân phối tại thị trường Việt Nam

INVERTER SJ700 Series HITACHI

BIẾN TẦN SJ700 SERIES

Chi tiết kỹ thuật các dòng sản phẩm biến tần SJ700 và SJ700D Series loại 3 pha 200V, 3 pha 400V từ nhà sản xuất Hitachi xuất xứ Japan

Inverter SJ700 Loại 3 pha 200V

Model:

SJ700D-004LFUF3
SJ700D-007LFUF3
SJ700D-015LFUF3
SJ700D-022LFUF3
SJ700D-037LFUF3
SJ700D-055LFUF3
SJ700D-075LFUF3
SJ700D-110LFUF3
SJ700D-150LFUF3
SJ700D-185LFUF3
SJ700D-220LFUF3
SJ700D-300LFUF3
SJ700D-370LFUF3
SJ700D-450LFUF3
SJ700D-550LFUF3

Inverter SJ700 Loại 3 pha 400V

Model:

SJ700D-007HFEF3
SJ700D-007HFUF3
SJ700D-015HFEF3
SJ700D-015HFUF3
SJ700D-022HFEF3
SJ700D-022HFUF3
SJ700D-040HFEF3
SJ700D-040HFUF3
SJ700D-055HFEF3
SJ700D-055HFUF3
SJ700D-075HFEF3
SJ700D-075HFUF3
SJ700D-110HFEF3
SJ700D-110HFUF3
SJ700D-150HFEF3
SJ700D-150HFUF3
SJ700D-185HFEF3
SJ700D-185HFUF3
SJ700D-220HFEF3
SJ700D-220HFUF3
SJ700D-300HFEF3
SJ700D-300HFUF3
SJ700D-370HFEF3
SJ700D-370HFUF3
SJ700D-450HFEF3
SJ700D-450HFUF3
SJ700D-550HFEF3
SJ700D-550HFUF3
SJ700D-750HFEF3
SJ700D-750HFUF3
SJ700D-900HFEF3
SJ700D-900HFUF3
SJ700D-1100HFEF3
SJ700D-1100HFUF3
SJ700D-1320HFEF3
SJ700D-1500HFEF3
SJ700D-1320HFUF3
SJ700D-1500HFUF3

Inverter SJ700 Loại 3 pha 400V dòng SJ700

Model:

SJ700-1850HFE2
SJ700-2200HFE2
SJ700-3150HFE2
SJ700-4000HFE2
SJ700-1850HFU2
SJ700-2200HFU2
SJ700-3150HFU2
SJ700-4000HFU2

Sản phẩm liên quan

© Copyright 2019 Designed by Viễn Nam
image