CON TRƯỢT TRÒN THK

Các dòng con trượt tròn từ nhà sản xuất THK có dạng hình trụ tròn với độ chính xác cao được sử dụng rộng rãi

CON TRƯỢT TRÒN THK

Chi tiết kỹ thuật các loại con trượt tròn từ nhà cung cấp THK xuất xứ Japan được chia làm nhiều loại khác nhau được dùng cho các mục đích khác nhau

Con trượt tròn LM series

LM 3
LM 4
LM 5
LM 6
LM 8S
LM 8
LM 10
LM 12
LM 13
LM 16
LM 20
LM 25
LM 30
LM 35
LM 40
LM 50
LM 60

Con trượt tròn LM-AJ series

Kiểu này có kích thước tương tự như các loại tiêu chuẩn, nhưng các Đai ốc có một khe theo hướng của trục LM

LM 6-AJ
LM 8S-AJ
LM 8-AJ
LM 10-AJ
LM 12-AJ
LM 13-AJ
LM 16-AJ
LM 20-AJ
LM 25-AJ
LM 30-AJ
LM 35-AJ
LM 40-AJ
LM 50-AJ
LM 60-AJ

Con trượt tròn LM-OP series

Các đai ốc này có một phần cắt mở bởi một hàng của quả bóng (50 ° đến 80 °)

LM 12-OP
LM 13-OP
LM 16-OP
LM 20-OP
LM 25-OP
LM 30-OP
LM 35-OP
LM 40-OP
LM 50-OP
LM 60-OP

Con trượt tròn LM-GA series

LM 6GA
LM 8SGA
LM 8GA
LM 10GA
LM 12GA
LM 13GA
LM 16GA
LM 20GA
LM 25GA
LM 30GA
LM 35GA
LM 38GA
LM 40GA
LM 50GA
LM 60GA
LM 80GA
LM 100GA
LM 120A
LM 12GA-AJ
LM 13GA-AJ
LM 16GA-AJ
LM 20GA-AJ
LM 25GA-AJ
LM 30GA-AJ
LM 35GA-AJ
LM 38GA-AJ
LM 40GA-AJ
LM 50GA-AJ
LM 60GA-AJ
LM 80GA-AJ
LM 100GA-AJ
LM 120A-AJ
LM 12GA-OP
LM 13GA-OP
LM 16GA-OP
LM 20GA-OP
LM 25GA-OP
LM 30GA-OP
LM 35GA-OP
LM 38GA-OP
LM 40GA-OP
LM 50GA-OP
LM 60GA-OP
LM 80GA-OP
LM 100GA-OP
LM 120A-OP

Con trượt tròn LM-L series

Loại con trượt tròn này tối ưu cho vị trí tải trong tại thời điểm hiện tại và giảm thời gian cài đặt

LM 3L
LM 4L
LM 5L
LM 6L
LM 8L
LM 10L
LM 12L
LM 13L
LM 16L
LM 20L
LM 25L
LM 30L
LM 35L
LM 40L
LM 50L
LM 60L

Con trượt tròn LM-MG series

Kiểu này có kích thước tương tự như các loại tiêu chuẩn, nhưng các Đai ốc có một khe theo hướng của trục LM

LM 6MG
LM 8SMG
LM 8MG
LM 10MG
LM 12MG
LM 13MG
LM 16MG
LM 20MG
LM 25MG
LM 30MG
LM 35MG
LM 40MG
LM 6MG-AJ
LM 8SMG-AJ
LM 8MG-AJ
LM 10MG-AJ
LM 12MG-AJ
LM 13MG-AJ
LM 16MG-AJ
LM 20MG-AJ
LM 25MG-AJ
LM 30MG-AJ
LM 35MG-AJ
LM 40MG-AJ

Sản phẩm liên quan

© Copyright 2019 Designed by Viễn Nam
image