CON TRƯỢT 50CR THK

  Hệ thống con trượt này còn được sử dụng trong dây chuyền sản xuất tinh thể lỏng, toa tàu hoả, phương tiện hỗ trợ, thiết bị y tế, các tòa nhà chọc trời và khu dân cư cũng như các phương tiện giải trí.

 

 

CON TRƯỢT 50CR THK

Chi tiết các dòng con trượt dẫn hướng của nhà sản xuất THK xuất xứ Japan chuyên cung cấp về các thiết bị như thanh trượt con trượt và thiết bị dẫn hướng

Con trượt HRW với ray trượt rộng

Với mô hình con trượt HRW 50CR này có thể được sử dụng không gian ở những nơi tiết kiệm cần thiết hoặc độ cứng cao chống lại một thời điểm chịu tải nhất định

Model:
HRW 50CR

Sản phẩm liên quan

© Copyright 2019 Designed by Viễn Nam
image