CON TRƯỢT 3M THK

 Hệ thống con trượt này còn được sử dụng trong dây chuyền sản xuất tinh thể lỏng, toa tàu hoả, phương tiện hỗ trợ, thiết bị y tế, các tòa nhà chọc trời và khu dân cư cũng như các phương tiện giải trí.

 

 

CON TRƯỢT 3M THK

Chi tiết các dòng con trượt dẫn hướng của nhà sản xuất THK xuất xứ Japan chuyên cung cấp về các thiết bị như thanh trượt con trượt và thiết bị dẫn hướng

Con trượt Model RSR loại nhỏ gọn

Những mô hình con trượt RSR 3M loại nhỏ này khả năng tiếp nhận tải trọng từ tất cả các hướng,và hoạt động đầy đủchịu tải bởi thời điểm nhất định mặc dù là dẫn hướng đơn ray.

Model:

RSR 3M
RSR 5M
RSR 7M
RSR 9KM
RSR 12VM
RSR 15VM
RSR 20VM
RSR 3N
RSR 5N
RSR 5TN
RSR 7N
RSR 9N
RSR 12N
RSR 15N
RSR 20N
RSR 3WM
RSR 5WM
RSR 7WM
RSR 3WN
RSR 5WN
RSR 7WN
RSR 9WN
RSR 12WN
RSR 15WN
RSR 9WV
RSR 9WVM
RSR 12WV
RSR 12WVM
RSR 14WVM
RSR 15WV
RSR 15WVM
RSR 5WTM
RSR 7WTM
RSR 5WTN
RSR 7WTN

 

Sản phẩm liên quan

© Copyright 2019 Designed by Viễn Nam
image